inštaliranje vodovodnih naprav, inštaliranje toplotnih črpalk, inštaliranje ogrevalnih naprav, montaža plinskih naprav, montaža plinskih peči, vzrževanje vodovodnega omrežeja, vzdrževanje objektov, instaliranje cevi, vzrževanje plinskih napljav, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija

O Podjetju

Imamo večletne izkušnje pri vgrajevanju vseh vrst notranjih in zunanjih vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, ki omogočajo oskrbo objektov z vodo, izdelavo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v zgradbah ter namestitev vseh potrebnih priključkov.

- vodovodne instalacije v objektih
- zunanja vodovodna omrežja
- zunanja in notranja hidrantna omrežja
- fekalna kanalizacija
- meteorna kanalizacija

Pokličite nas in dogovorili se bomo za ogled objekta predvidenega za adaptacijo. Na podlagi ogleda vam bom lahko najbolje svetovali, kako se lotiti posega ter vam sestavili neobvezujočo ponudbo.