inštaliranje vodovodnih naprav, inštaliranje toplotnih črpalk, inštaliranje ogrevalnih naprav, montaža plinskih naprav, montaža plinskih peči, vzrževanje vodovodnega omrežeja, vzdrževanje objektov, instaliranje cevi, vzrževanje plinskih napljav, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija

Inštaliramo vodovodne inštalacije in inštalacije za kanalizacijo, tako pri novogradnjah kot tudi pri prenovah hišnih vodovodnih ter kanalizacijskih sistemov oziroma napeljav. Pri vgradnji vodovodnih inštalacij maksimalno upoštevamo tudi estetski vidik, tako da poskrbimo za estetsko dovršenost po zaključku posegov, poleg same funkcionalnosti.


Za seboj imamo večletne izkušnje pri vgrajevanji vseh vrst notranjih in zunanjih vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij. Vodovodne inštalacije omogočajo izdelavo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v zgradbah ter namestitev vseh potrebnih priključkov in oskrbo objektov z vodo.

Vgrajujemo:

»  vodovodne instalacije v vseh vrstah objektov

»  zunanja (eksterna) vodovodna omrežja

»  zunanja in notranja hidrantna omrežja

»  fekalne kanalizacije in meteorne kanalizacije

 

Glede na izvor delimo pline v tri večje skupine:

»   Klasični mestni plin in koksni plin z dobrim izgorevanjem.
»   Zemeljski plin in naftni plin. Zemeljski ali naravni plin je eno najbolj razširjenih in cenejših goriv z visokim energetskim izkoristkom. Ker pri izgorevanju tvori malo škodljivih produktov, je  tudi ekološko neoporečen.
»   Utekočinjeni naftni plin oz. UNP (propan, propen, butan, buten), ki nastane pri predelavi zemeljskega plina ali kot stranski produkt pri proizvodnji surove nafte. Njegove prednosti sta visok izkoristek energije in neodvisnost od plinovodnega omrežja.

Vgrajujemo plinske naprave, s katerimi boste poskrbeli za učinkovito ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne vode, kuhanje…

Plin je zelo varčen ter zanesljiv vir toplotne energije z veliko prednostmi. V prvi vrsti so prednosti uporabe plinastih goriv za sodobno ogrevanje stanovanj in sanitarne vode okolju prijazno izgorevanje, visoki izkoristki, in seveda tudi konkurenčna cena.

Storitve, ki jih izvajamo v sklopu inštalacije ogrevalnih naprav:

»            načrtovanje,

»            svetovanje,

»            menjava klasičnih napeljav z bakrenimi in Aluplast napeljavami,

»            zamenjava dotrajanih delov (črpalk, grelnih teles, ventilov,...),

»            servisiranje in vzdrževanje

»          toplotne črpalke

»          črpalke za sanitarno vodo


Vgrajujemo naslednje ogrevalne naprave:

»            plinske naprave

»            toplotne črpalke

»            kotle na biomaso

»            kotle na trda goriva

»            peči na olje

V našem podjetju izvajamo celostne rešitve, ki vključujejo vse potrebne faze za izvedbo projekta od začetka do konca. V sklopu teh storitev vgrajujemo centralne inštalacije v že obstoječe in novozgrajene objektie, vam svetujemo in po dokončaih posegih tudi skrbimo za vzdrževanje.

Izvajamo vzdrževalna dela v sklopu celovitega vzdrževanja sistemov inštalcij v vseh vrstah objektov. Vzdržujemo in servisiramo vse vrste inštalacij in napeljav:

»         Vodovodne


»         Ogrevalne


»          Plinske

Za vas vedno dosegljivi na:


» telefon: 040 280 248

» fax: 04 584 53 41 (fax)

» email: info@instalacije-skumvac.si


Konktaktirajte nas in odpravimo vaše težave skupaj - hitro, kvalitetno in poceni.